Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English
Evenimente Despre noi Galerie Servicii Legislație Parteneri Finațare IFAD Contacte

Noi tehnologii pentru AEÎ

04/03/2013

Asociaţia Centrală implementează activităţi ce ţin de elaborarea unui sistem de management informaţional (MIS) computerizat pentru asociaţiile de economii şi împrumut. Acest MIS integrat va sprijini automatizarea şi integrarea procesului de management în AEÎ cu acumularea, procesarea, păstrarea si furnizarea informaţiilor detaliate financiare şi ne-financiare în formatele de rapoarte necesare pentru un management performant şi menţinerea evidenţei analitice a împrumuturilor / economiilor, evidenţa contabilă şi generarea rapoarte analitice şi financiare. MIS şi soft-ul sunt elaborate cu suportul experţilor locali cu o experienţă vastă inclusiv şi internaţională în dezvoltarea instituţiilor de microfinanţare cu drept de atragere a economiilor membrilor. Activităţile privind elaborarea MIS sunt implementate cu suportul băncii germane de stat pentru dezvoltare KfW.

© 2021 Toate drepturile rezervate