Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English
Evenimente Despre noi Galerie Servicii Legislație Parteneri Finațare IFAD Contacte

Subvenţionarea membrilor AEÎ în 2015

15/07/2015

Asociația Centrală a AEÎ vă aduce la cunoștință faptul că la data de 12 iunie 2015 în Monitorul Oficial al RM a fost publicat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare în agricultură pe 2015 aprobat de Guvern.

Regulamentul stabilește principiile, obiectivele şi sarcinile prioritare pentru realizarea politicilor de susținere a producătorilor agricoli și a suportat un șir de schimbări și îmbunătățiri odată cu majorarea mijloacelor fondului de subvenționare de la

460 de milioane de lei în 2014, la 610 de milioane de lei în anul curent dintre care 110 milioane de lei din contul Programului Uniunii Europene „ENPARD”. Accentul va fi pus pe susţinerea producătorilor agricoli mici.

În cazul Asociațiilor de Economii și Împrumut sunt eligibile pentru procedura de subvenţionare împrumuturile accesate de către membrii asociaţiilor în perioada 1 ianuarie 2014 – 5 octombrie 2015 conform dobînzilor achitate în perioada 1 noiembrie 2014 – 5 octombrie 2015, pentru achiziţionarea următoarelor bunurilor şi serviciilor:

 1. Seminţe şi material săditor;
 2. Materie primă pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesare a produselor agricole amplasate în localităţi rurale;
 3. Îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
 4. Furaje;
 5. Lubrifianţi şi carburanţi;
 6. Energie electrică utilizată la irigare;
 7. Acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor;
 8. Piese de schimb pentru tehnica agricolă şi utilajul care asigură procesul tehnologic al întreprinderii;
 9. Module de seră, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
 10. Procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
 11. Procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, în scopul utilării şi renovării fermelor zootehnice;
 12. Procurarea animalelor;
 13. Procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în scopul dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi prelucrare primară în localităţile rurale, inclusiv pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, pentru case de ambalare, amplasate atît în localităţi rurale, cît şi în extravilanul oraşelor, oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, inclusiv oraşele, satele şi comunele din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi.

Asociaţiile de Economii şi Împrumut vor putea depune pînă la 5 octombrie 2015 o singură solicitare de acordare a sprijinului financiar prin intermediul Asociaţiei Centrale a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. Asociaţia Centrală a AEÎ îşi manifestă disponibilitatea de aşi îndeplini atribuţiile stabilite în Regulament şi îndeamnă Asoicaţiile membre şi ne membre să se implice în procesul de subvenţionare a membrilor AEÎ.

© 2021 Toate drepturile rezervate