Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English

Adunarea Generală anuală a membrilor Asociației Naționale Centrale din 04 August 2020

10/07/2020
Stimate membru al Asociației Naționale Centrale, Va informam ca in baza deciziei consiliului din data de 10.07.2020, se convoaca Adunarea generală ordinară anuală a membrilor Asociației Naționale Centrale a Asociațiilor de Eeconomii și Împrumut, pe data de 04 august 2020, ora 16:00.

Forma de desfășurare a Adunării Generale ordinare - prin corespondență.

Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumulării și examinării buletinelor de vot): mun. Chișinău, str. Ion Creangă 10/5.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea raportului directorului executiv cu privire la rezultatele activității în anul 2019;
  2. Aprobarea raportului consiliului cu privire la rezultatele activității în anul 2019;
  3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la rezultatele activității în anul 2019;
  4. Aprobarea Organizației de Audit pentru anul 2020;
  5. Aprobarea Regulamentului Consiliului al ANC;
  6. Aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori al ANC;
  7. Aprobarea modificărilor la Statutul Asociației Naționale Centrale a AEÎ;
  8. Aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea adunării generale a membrilor ANC prin corespondență;
  9. Procurarea acțiunilor preferențiale emise de CFR conform ofertei de procurare;

Membrii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunarii la următoare adresă - mun. Chișinău, str. Ion Creangă 10/5, în zilele de lucru, între orele 9.00 - 17.00, începând cu 10 iulie 2020 sau pe pagina web a Asociației Naționale Centrale - www.aei.md. Persoana responsabilă pentru dezvăluirea materialele pentru ordinea de zi a adunării generale este Dorina Străinu (tel. 069697944).

Vă rugăm să completați Buletinul de vot anexat la prezentul Aviz și să-l prezentați personal sau să-l transmiteți prin Poștă Moldovei la adresa sus-menționată nu mai târziu de 04 august 2020, orele 15:30. Se consideră prezentat în termen buletinul de vot înregistrat in Registrul corespondenței de intrare a Asociației Naționale Centrale până la ora 15:30 în data de 04 august 2020. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea Generală ordinară anuală a membrilor Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut prin corespondență va fi adus la cunostința fiecarui membru prin publicarea unui comunicat pe pagina web a Asociației Naționale Centrale - www.aei.md.

© 2024 Toate drepturile rezervate