Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English

Finanțare IFAD

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE IFAD

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020. Proiectul are un caracter național și este implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stânga Nistrului.

Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

 • de a îmbunătăți capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice;
 • de a spori accesul populației din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile;
 • de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață;

Obiectivele Programului sunt realizate prin intermediul a trei Componente:

Componenta I: Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric incluziv: Sunt acordate granturi pentru investițiile care vor spori capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, dar și granturi pentru dezvoltarea lanțurilor valorice susținute în cadrul programului în următoarele domenii: apicultura, legumicultura, producerea strugurilor de masa ș.a. Condițiile privind accesarea granturilor le puteți găsi la linkul:

Granturi

Componenta II. Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților:

Procedura de creditare și condițiile de finanțate pot fi accesate la linkul:

Procedura de creditare

Instruiri: În cadrul Programului IFAD VI sunt organizate:

 • cursuri de instruire;
 • vizite de studii naționale;
 • vizite de studii internaționale ș.a.;

Mai multe detalii cu privire la seminarele de instruire le găsiți la următorul link:

Cursuri de instruire

Componenta III. Dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere

Scopul acestei componente sunt oferite granturi pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investițiilor şi majorarea veniturilor din activitatea economică din spațiul rural prin dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic. Granturi disponibile:Granturi competitive pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic

Creditarea prin intermediari a AEÎ

În cadrul Programului IFAD VI, finanțarea AEI va fi efectuata prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante (IFP), ce vor avea rolul de instituție financiara angro, iar Asociațiile de Economii si Împrumut vor îndeplini rolul de instituție financiara retail. Împrumuturile vor fi acordate membrilor AEÎ în conformitate cu condițiile de finanțare stabilite în cadrul Programului IFAD VI, care pot fi accesate la următorul link:Condiții generale de finanțare a Asociațiilor de Economii și Împrumut în cadrul programului IFAD VI

Procedura de Accesare a Împrumuturilor de către AEÎ

Anexe:
 • Criterii de eligibilitate a AEÎ (prin intermediari)

 • Anexa privind Respectarea Normelor de Prudență Financiară

 • Declarația privind utilizarea împrumutului

 • CREDITARE DIRECTĂ A AEÎ

  În cadrul Programului IFAD VI, AEÎ ce dețin licența de categoria B sau C pot solicita aprobarea în calitate de Instituție Financiară Participantă (IFP) - intermediar al mijloacelor împrumutului IFAD, cu condiția ca acestea vor corespunde criteriilor de eligibilitate stabilite pentru Instituțiile de Microfinanțare. Mai jos găsiți criteriile de eligibilitate și cererea de aprobare.

  Anexe:
 • Criterii de eligibilitate a AEÎ (Creditare directa)

 • Cerere de aprobare

 • Prezentare AEÎ

 • Anexa nr 1 Respectarea cerintelor generale

 • Anexa nr 2 Masurile aplicate de CNPF

 • Anexa nr 3 Formular NPF

 • Anexa nr 4 Indicatori fininanciari

 • © 2024 Toate drepturile rezervate