Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English

Adunarea Generală anuală a membrilor Asociației Naționale Centrale din 30 Martie 2021

11/03/2022

Stimate membru al Asociației Naționale Centrale,

Vă informăm că în baza deciziei consiliului din data de 09.03.2021, se convoacă Adunarea generală ordinară anuală a membrilor Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut, pe data de 30 martie 2022, ora 16:00

Forma de desfășurare a Adunării generale ordinare - prin corespondență.

Locul unde se va ține Adunarea generală (acumulării și examinării buletinelor de vot): mun. Chișinău, str. Ion Creangă 10/5

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea raportului directorului executiv cu privire la rezultatele activității în anul 2021.
  2. Aprobarea raportului consiliului cu privire la rezultatele activității în anul 2021.
  3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la rezultatele activității în anul 2021.
  4. Aprobarea Organizației de Audit pentru anul 2022.
Membrii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunarii la următoare adresă - mun. Chișinău, str. Ion Creangă 10/5, în zilele de lucru, între orele 9.00 - 17.00, începând cu 10 martie 2021 sau pe pagina web a Asociației Naționale Centrale - www.aei.md. Persoana responsabilă pentru dezvăluirea materialele pentru ordinea de zi a adunării generale este Dorina Străinu (tel. 069697944).

Vă rugăm să completați Buletinul de vot anexat la prezentul Aviz și să-l prezentați personal sau să-l transmiteți prin Poștă Moldovei la adresa sus-menționată nu mai târziu de 31 martie 2021, orele 16:00. Se consideră prezentat în termen buletinul de vot înregistrat in Registrul corespondenței de intrare a Asociației Naționale Centrale până la ora 15:30 în data de 31 martie 2021. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală a membrilor Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut prin corespondență va fi adus la cunostința fiecarui membru prin publicarea unui comunicat pe pagina web a Asociației Naționale Centrale - www.aei.md

© 2024 Toate drepturile rezervate