Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English

Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare

30/11/2023
Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare

Stimate membru al Asociației Naționale Centrale,

Vă informăm că în baza deciziei consiliului din data de 30.11.2023, se convoacă Adunarea generală extraordinară a membrilor Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut, pe data de 22 decembrie 2023, ora 15:00, Forma de desfășurare a Adunării generale extraordinare - prin corespondență. Locul unde se va desfășura Adunarea generală (colectarea și examinarea buletinelor de vot): mun. Chișinău, str. Ion Creangă 10/5Ordinea de zi:

  1. Aprobarea Statutului Asociației Naționale Centrale în redacție nouă
  2. Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului ANC
  3. Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei de cenzori a ANC.

Membrii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunării la următoare adresă - mun. Chișinău, str. Ion Creangă 10/5, în zilele de lucru, între orele 9.00-17.00, începând cu 01 decembrie 2023 sau pe pagina web a Asociației Naționale Centrale - www.aei.md. Persoana responsabilă pentru dezvăluirea materialelor pentru ordinea de zi a Adunării generale este Dorina Străinu, tel: 069697944

Vă rugăm să completați Buletinul de vot anexat la prezentul Aviz și să-l prezentați personal sau să-l transmiteți prin Poștă Moldovei la adresa sus-menționată nu mai târziu de 22 decembrie 2023. Se consideră prezentat în termen buletinul de vot înregistrat in Registrul corespondenței de intrare a Asociației Naționale Centrale până la ora 15:00 în data de 22 decembrie 2023. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este descrisă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea generală extraordinară a membrilor Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut prin corespondență va fi adus la cunoștința fiecărui membru prin publicarea unui comunicat pe pagina web a Asociației Naționale Centrale - www.aei.md în termen de 3 zile de la data desfășurării Adunării generale extraordinare.

© 2024 Toate drepturile rezervate