Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English

Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuala

16/02/2024

Stimate membru al Asociației Naționale Centrale,

Vă informăm că în temeiul deciziei Consiliului, se convoacă Adunarea generală ordinară anuală a membrilor Asociației Naționale Centrale a AEÎ pe data de 29 martie 2024, ora 10:00.

Forma de desfășurare a Adunării generale ordinare – cu prezența membrilor.

Locul desfășurării Adunării generale: or. Chișinău, str. Zimbrului 10, în incinta Institutului Muncii.Ordinea de zi:

  1. Raportul anual al Consiliului privind activitatea sa și a Asociației Naționale Centrale în anul 2023, inclusiv executarea bugetului.
  2. Raportul directorului executiv, însoțit de raportul financiar al Asociației Naționale Centrale pentru anul 2023.
  3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori.
  4. Raportul auditorului Asociației Naționale Centrale pentru anul 2023.
  5. Cu privire la selectarea organizației de audit pentru anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor pentru efectuarea auditului obligatoriu.
  6. Cu privire la aprobarea cuantumului anual al retribuției muncii membrilor Consiliului și a comisiei de cenzori.
  7. Cu privire la revocarea înainte de termen și alegerea membrilor Consiliului.
  8. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
Membrii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunării la adresa or. Chișinău, str. Ion Creangă 10/5, în zilele de lucru, între orele 9.00 - 17.00, începând cu 07 martie 2024, sau pe pagina web a Asociației Naționale Centrale Vizitați - www.aei.md. Persoana responsabilă pentru dezvăluirea informației pentru ordinea de zi a Adunării generale este Efim Lupanciuc, tel: 022595430.
© 2024 Toate drepturile rezervate