Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English

Selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de realizare a Studiului privind utilizarea de către AEÎ

18/10/2023

Cerere de exprimare a interesului: ,,Selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de realizare a Studiului privind utilizarea de către AEÎ a unui sistem informațional de management unic,,

UCIP IFAD va selecta o companie IT sau consorțiu de companii pentru efectuarea următoarelor activități:

  1. Auditul SIM utilizate în prezent de sectorul AEÎ, care include analiza comparativă a SIM utilizate în activitatea lor de către AEÎ, ANCAEÎ și Corporația de Finanțare Rurală S.A. în corelație cu procesele operaționale care sunt funcționale în SIM – urile utilizate;
  2. Elaborarea recomandărilor specifice pentru SIM a sectorului AEÎ, care include:
  3. Pentru mai multe detalii accesati:

    IFAD


© 2024 Toate drepturile rezervate