Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English

Adunarea cu vot majoritar a adoptat următoarele decizii

04/08/2020
La data de 04.08.2020, or. Chișinău str. Ion Creangă 10/5, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a membrilor Asociației Naționale Centrale a Asociațiilor de Eeconomii și Împrumut, ținută prin corepondență.

La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate pînă la data de 04.08.2020 ora 14.00, 131 asociații membre.

Pe ordinea de zi a fost:

 1. Aprobarea raportului directorului executiv cu privire la rezultatele activității în anul 2019;
 2. Aprobarea raportului consiliului cu privire la rezultatele activității în anul 2019;
 3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la rezultatele activității în anul 2019;
 4. Aprobarea Organizației de Audit pentru anul 2020;
 5. Aprobarea Regulamentului Consiliului al ANC;
 6. Aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori al ANC;
 7. Aprobarea modificărilor la Statutul Asociației Naționale Centrale a AEÎ;
 8. Aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea adunării generale a membrilor ANC prin corespondență;
 9. Procurarea acțiunilor preferențiale emise de CFR conform ofertei de procurare;

Adunarea cu vot majoritar a adoptat următoarele decizii:

 1. S-a aprobat raportului directorului executiv cu privire la rezultatele activității în anul 2019;
 2. S-a aprobat raportului consiliului cu privire la rezultatele activității în anul 2019;
 3. S-a aprobat raportului comisiei de cenzori cu privire la rezultatele activității în anul 2019;
 4. S-a aprobat Organizației de Audit pentru anul 2020;
 5. S-a aprobat Regulamentul Consiliului al ANC;
 6. S-a aprobat Regulamentul Comisiei de Cenzori al ANC;
 7. S-a aprobat modificările la Statutul Asociației Naționale Centrale a AEÎ;
 8. S-a aprobat Regulamentul cu privire la desfășurarea adunării generale a membrilor ANC prin corespondență;
 9. S-a aprobat procurarea acțiunilor preferențiale emise de CFR conform ofertei de procurare;
© 2024 Toate drepturile rezervate