Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut English

Rezultatele Adunării Generale din 22 Decembrie 2023

22/12/2023

Stimate membru al Asociației Naționale Centrale,

La data de 22.12.2023 a avut loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Asociației Naționale Centrale a AEÎ, desfășurată prin corespondență cu următoarea:

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea Statutului Asociației Naționale Centrale în redacție nouă
  2. Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului ANC
  3. Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei de cenzori a ANC.
La adunare au participat 130 asociații membre care au prezentat buletinele de vot completate până la data de 22.12.2022 ora 15.00.

Adunarea cu vot majoritar a adoptat următoarele decizii:

  1. A fost aprobat Statutul Asociației Naționale Centrale a AEÎ în redacție nouă
  2. A fost împuternicit Directorul executiv al ANC în calitate de responsabil de solicitarea avizului de la Banca Națională a Moldovei și înregistrarea la Agenția Servicii Publice a Statutului în redacție nouă
  3. A fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Asociației Naționale Centrale a AEÎ
  4. A fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei de cenzori a Asociației Naționale Centrale a AEÎ.
Mulțumim membrilor ANC pentru participare și implicare!
© 2024 Toate drepturile rezervate